to our EU-site
Omegam Laboratoria is een kwaliteitslaboratorium dat routinematig chemische, fysische en bacteriologische (milieu) onderzoeken uitvoert in het kader van o.a. wetgeving (bijv. Bouwstoffenbesluit, AS3000) voor marktpartijen in binnenland en buitenland. Daarnaast is Omegam Laboratoria gespecialiseerd in bijzondere en minder gangbare onderzoeken, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van (milieu) monsters op de aanwezigheid van sporen van bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en hormonen. De combinatie van routinematig en bijzonder onderzoek geeft Omegam Laboratorium een meerwaarde ten opzichte van andere milieulaboratoria.
dummy
dummy